Jag har en dröm…

Tänk om skolmedicinen med alla sina kunskaper om läkemedel och kirurgi, kunde samarbeta med alternativmedicinen med sin helhetsbild av människan, och ha som första åtgärd att ta bort det skadliga – first do no harm – och lägga en grund i naturlig, näringsriktig kost…

Tänk om det samarbetet skulle hjälpa alla diabetiker, både typ 1 och 2, till ett drägligare liv. Ett liv där blodsockret hålls på en låg jämn nivå utan läkemedel så långt det går, och där insulinet tas till där inte kosten räcker till. Tänk om ”naturalförloppet” inte existerar längre då?

Tänk om cancersjuka istället för att matas med sockerstinn mat som göder cancern, istället fick naturlig näringsriktig kost, en kost som göder kroppen men inte cancern. Tänk om naturliga antagonister till cancer användes även inom vården, med kemoterapi och strålning som sista utväg. Tänk om kroppen överlevde cancer på ett bättre sätt då?

Tänk om demenssjukdomar behandlades – förebyggande – med kost som stärker hjärnans funktioner redan från barndomen, istället för att hela livet belastas och tillslut förtvina, och i slutskedet förvara och institutionaliseras. Tänk om de som ändå drabbades av sjukdomen, fick plats inom en vård som även hade tid för social stimulans.

Tänk om allt jag lärt mig om kost och hälsa i unga år, var fel. Tänk om det finns en kunskap som jag med sunt förnuft kan använda för ett friskare liv. Tänk om den kunskapen inte är ny, utan uråldrig. Tänk om den gäller än….

Jag har tänkt om. Har du?